BELØB UD OVER LEJEN

22. maj 2024

Højesteret har i en dom afsagt 30. juni 2009, refereret som U2009.2497H, udtalt, at lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, og adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling kræver lovhjemmel.

Huslejenævnene på Fyn behandler med mellemrum sager omkring beløb, der har været opkrævet ud over lejen, uden at der har været særskilt hjemmel hertil.

I en afgørelse af 13. maj 2024 fastslog Huslejenævnet i Odense, at udlejer ikke kunne kræve et månedligt beløb på 70,00 kr. til rengøring ud over huslejen. Udover at udlejer blev pålagt at tilbagebetale beløbet, blev udlejer samtidig pålagt et tillægsgebyr på 6.597,00 kr., da lejer havde fået fuldt medhold i klagen. Gebyret var næsten 3 gange så stort som tilbagebetalingsbeløbet.

Afgørelsen kan læses her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)