LEJERS SVAR”PLIGT”

20. december 2022

Lov om boligforholdene regulerere blandt andet Huslejenævnenes arbejde. Huslejenævnene skal søge sagen oplyst, og sagens parter opfordres til at svare nævenene inden for en given frist.

Hvis en af parterne ikke svarer, så kan Huslejenævnet vælge at fortolke tavsheden på den for modparten gunstigste måde, jf. § 86, stk. 2, og navnlig lægge dennes fremstilling til grund for afgørelsen.

Dette har Huslejenævnet i Middelfart statureret ved en afgørelse af 15. december 2022, hvor udlejer fik medhold – dog med en mindre reduktion vedr. laminatgulve – i en sag om uenighed om afregning af depositum. Lejerne blev således pålagt at betale istandsættelsesudgifter på i alt 70.817,28 kr.

Du finder nævnets afgørelser her.

Derfor HUSK altid at svare Huslejenævnet, hvis du modtager en skrivelse fra dem.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)