LEJERS SVAR”PLIGT”

20. december 2022

Lov om boligforholdene regulerere blandt andet Huslejenævnenes arbejde. Huslejenævnene skal søge sagen oplyst, og sagens parter opfordres til at svare nævenene inden for en given frist.

Hvis en af parterne ikke svarer, så kan Huslejenævnet vælge at fortolke tavsheden på den for modparten gunstigste måde, jf. § 86, stk. 2, og navnlig lægge dennes fremstilling til grund for afgørelsen.

Dette har Huslejenævnet i Middelfart statureret ved en afgørelse af 15. december 2022, hvor udlejer fik medhold – dog med en mindre reduktion vedr. laminatgulve – i en sag om uenighed om afregning af depositum. Lejerne blev således pålagt at betale istandsættelsesudgifter på i alt 70.817,28 kr.

Du finder nævnets afgørelser her.

Derfor HUSK altid at svare Huslejenævnet, hvis du modtager en skrivelse fra dem.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
10.05.2023 BINDENDE FRAFLYTNINGSAFTALE
18.04.2023 LEJENS STØRRELSE, SMÅHUS
18.04.2023 AFSTÅELSE BOLIGLEJEMÅL/INDFLYTNINGSSYN

Vis alle (316)