LEJENS STØRRELSE, STOR EJENDOM

21. september 2022

Huslejenævnet i Odense har den 15. september 2022 truffet afgørelse i en sag om lejens størrelse. Udlejers repræsentant havde gjort gældende, at lejefastsættelsen skulle ske efter reglerne for “småhuse”.

Men af sagen fremgik det, at ejeren af den konkrete ejerlejlighed pr. 1.1.1995 ejede mere end 7 lejligheder i samme ejerforening. Til trods for at udlejers repræsentant flere gange blev anmodet om at fremsende dokumentation for lejefastsættelsen efter omkostningsbestemt leje, så undlod repræsentanten at efterkomme anmodningerne.

Da udlejers repræsentant ikke ønskede at fremsende oplysningerne reducerede Huslejenævnet lejen fra 79.140,00 kr., ekskl. varme (1.041,32 kr. pr. kvm) til årligt 48.000,00 kr. Samtidig blev udlejer pålagt at betale et tillægsgebyr på 6.024,00 kr.

Du kan finde afgørelsen her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.03.2024 GENERALFORSAMLINGEN 2024
12.03.2024 FULDMAGT SKAL FORELIGGE...
12.03.2024 FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

Vis alle (355)