LEJENS STØRRELSE, “STORHUS”

22. august 2022

Huslejenævnet i Odense har behandlet en sag om lejens størrelse, herunder lovligheden af en aftalt “trappelejeklausul”.

Lejligheden er beliggende i ejerlejlighedsejendom. Pr. 1. januar 1995 ejede udlejer 7 eller flere af beboelseslejlighederne i ejendommen, og lejefastsættelsen skal således ske efter boligreguleringslovens § 5, stk. 1 (den nugældende § 19, stk. 1, i lov om leje).

Udlejer havde til sagen gjort gældende, at lejen skulle fastsættes efter reglerne for “småhuse”.

Huslejenævnet nedsatte lejen fra 79.140,00 kr. til 36.287,51 kr., ekskl. varme.

Afgørelsen kan læses her.

Afgørelsen understreger i høj grad vigtigheden af at finde det rigtige lejefastsættelsesgrundlag. Det følger af lejelovens § 9: “Flere ejendomme, der ejes af samme ejer, som er opført kontinuerligt som en samlet bebyggelse, og som har fælles friarealer eller nogen form for driftsfællesskab, anses som én ejendom. Det samme gælder, hvor flere ejendomme er samvurderet eller samnoteret i tingbogen. Ligeledes skal flere ejerlejligheder, der henhører under samme ejerforening, og som ejes af samme udlejer, anses som én ejendom.”

Så vær ekstra opmærksom, hvis du udlejer en ejerlejlighed!

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)