SKJULTE MANGLER

6. september 2021

Højesteret har ved en dom af 1. september 2021 forholdt sig til, hvornår udlejers reklamationsfrister gælder ved skjulte mangler ved fraflytningen.

Sagen kort:

Lejer og udlejer afholdt i marts 2017 fraflytningssyn af det lejede, og senere konstaterede udlejer, at den maling som lejer havde anvendt på fodpaneler og dørkarme boblede op, når træværket efterfølgende blev malerbehandlet.

Udlejer fremsendte krav over for lejeren for dette i starten af maj måned 2017, og foretog efterfølgende afregning af depositum den 7. juni 2017.

Både by-, lands- og højesteret nåede frem til, at der var tale om en skjult mangel ved det lejede. Men alle tre retsinstanser konkluderede, at på det tidspunkt udlejer konstaterede manglen, hvilket skete ultimo marts 2017, burde udlejer uden ugrundet ophold havde rejst kravet over for lejer. Da de er gået 5-6 uger fra udlejer blev bekendt med manglen, til udlejer rejser krav over for lejer, er kravet ikke rejset uden ugrundet ophold, og dermed fremsat for sent.

Dommene understreger endnu en gang vigtigheden af at få rejst samtlige krav om istandsættelse ved fraflytningssyn, og er der tvivl om et krav, så tag forbehold herfor i fraflytningsrapporten.

Du kan læse dommen fra Højesteret her, landsretten her, og byretsdommen her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)