Kontingent

Kontingentet for et medlemskab af Ejendomsforeningen Fyn varierer med antallet af lejemål. Satserne er følgende:

Antal lejemål Pris 2023
1-25 lejemål     1.084,00
26-100 lejemål     1.369,00
101 lejemål+ og medlemmer, der har administration på vegne af andre     3.425,00
VIP’s     5.708,00

For information om, hvad et medlemskab indeholder se Bliv medlem.

Kontingent er fastsat på generalforsamlingen i 2022.