Kontingent

Kontingentet for et medlemskab af Ejendomsforeningen Fyn varierer med antallet af lejemål. Satserne er følgende:

Antal lejemål Pris 2024
1-25 lejemål     1.090,00
26-100 lejemål     1.375,00
101 lejemål+ og medlemmer, der har administration på vegne af andre     3.442,00
VIP’s     5.736,00

For information om, hvad et medlemskab indeholder se Bliv medlem.

Kontingent er fastsat på generalforsamlingen i 2023.