Bliv medlem

Ejendomsforeningen Fyn er en selvstændig brancheforening for udlejere af fast ejendom. Vi samarbejder med EjendomDanmark.

Vi arbejder  for at frembringe og formidle viden om lejelovgivningen, både inden for bolig- og erhvervslejeret. Desuden arbejder vi for, at alle udlejere af fast ejendom ligestilles i forhold til lovgivningen.

Foreningen ønsker at bidrage til den faglige udvikling af medlemmerne, så medlemmerne får det bedst mulige grundlag for at navigere inden for bolig- og erhvervslejeretten.

Ejendomsforeningen Fyn opretholder et højt fagligt niveau, der sikrer kvalitet og troværdighed i forhold til medlemmer og offentlighed.

Medlemsfordele

Med et medlemskab i Ejendomsforeningen Fyn får du et stort netværk inden for branchen for udlejning af fast ejendom samt mulighed for at bruge vores mange medlemstilbud.

Professionel rådgivning og vejledning på vores åbningsdage. Du kan blandt andet få hjælp til at fastsætte huslejen, få afklaret spørgsmål om lejekontrakten, få hjælp til afklaring af udlejers rettigheder og pligter og få oplysninger om, hvilke formelle regler der skal overholdes bl.a. inden for vand- og varmeregnskaber mv.
Adgang til medlemsområdet på vor hjemmeside, hvor du gratis kan benytte den gældende typeformular med forslag til indhold, kan finde gratis påkravs- og ophævelsesskrivelser, få hjælp til at lave nettoprisindekseringer af lejen, finde den aktuelle lovgivning og andre relevante emner omkring lejeforhold samt finde forslag til husorden for ejendommen.
Mulighed for professionel ejendomsadministration inkl. udlejning, opkrævninger, reguleringer af lejen, lejekontrakter, afregning af deposita, bogføring mv.
Deltagelse i foreningens ”fyraftensmøder” om emner med fokus på ejendomme og ejendomsmarkedet. Vi har f.eks. holdt “fyraftensmøder” om den skattemæssige behandling af udlejningsejendomme, mulighed for opdeling i ejerlejligheder, generationsskifte i et skattepligtigt perspektiv, moms ved køb og salg af fast ejendom og mange andre interessante emner.
Mulighed for at tegne fordelagtige ejendomsforsikringer gennem vor aftaler med Lokal Forsikring G/S og Söderberg & Partners.
Mulighed for 10% rabat ved udarbejdelse af energimærker og vedligeholdelsesplaner gennem vores aftale med Keen Miljø & Energirådgivning.
Gratis abonnement på fagbladene EJENDOM og EJENDOM JURA (digitalt). EJENDOM indeholder spændende artikler om det politiske arbejde og aktuelle emner. EJENDOM JURA giver dig mulighed for at holde dig opdateret med den seneste praksis inden for lejelovgivningen samt skat og moms.

Meld dig ind

Med medlemsskabet af Ejendomsforeningen Fyn får du desuden

  • “Foreningsmedlemsskab” hos EjendomDanmark
  • Mulighed for at kontakte den juridiske rådgivning hos EjendomDanmark hver fredag mellem kl. 12.30 og 15.30.
  • Adgang til de lukkede sider på EjendomDanmarks hjemmeside
  • Mulighed for deltagelse i EjendomDanmarks kurser til ”medlemspris”