UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT

22. maj 2024

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 13. maj 2024 godkendt udlejers krav ved fraflytning om, at lejer skulle betale 500,00 kr. for udskiftning af lås.

Lejer afleverede ved fraflytningssynet samtlige nøgler til boligen, men da udlejer både i lejekontraktens § 11 havde et vilkår om, at lejer skulle betale for lås ved fraflytning, og samtidig havde rejst kravet i fraflytningsrapporten, så blev udgiften til udskiftning af lås godkendt.

Sagen vedrørte samtidig krav om rengøring (tilsidesat, da manglende rengøring var anført i lejers fejl- og mangelliste) og maleristandsættelse (udgiften godkendt henset til fraflytningsrapport, billeder fra fraflytning og parternes forklaring).

Afgørelsen kan læses her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)