BINDENDE FRAFLYTNINGSAFTALE

10. maj 2023

Forningen har repræsenteret et medlem i en sag ved Københavns Huslejenævn. Sagen omhandlede uenighed om afregning af depositum.

Uenigheden drejdede sig om, hvorvidt lejerne hæftede for istandsættelse af lejemålet efter en boperiode på 7 måneder. Udlejer havde ved både ind- og fraflytningssynet anvendt de rapporter, der er udarbejdet af Ejendomsforeningen Fyn.

LLO gjorde gældende, at lejerne ikke kunne gennemskue fraflytningsrapporten, herunder underskriftsforholdet. Desuden mente LLO, at der skulle fremlægges billeder af istandsættelseskravene, og at lejene efter en boperiode på 7 mdr. ikke hæftede i det omfang, der var gjort gældende i fraflytningsrapporten.

I fraflytningsrapporten stod: “Lejer anerkender med sin underskrift den beskrevne vedligeholdelsesstand, og at arbejderne gennemføres ifm. fraflytningen for lejers regning”.

Huslejenævnet fandt, at der var indgået en gyldig aftale om istandsættelse ved fraflytning, som lejerne var bundet af. Desuden fandt nævnet, at udgifterne til istandsættelse, der udgjorde i alt 31.281,25 kr., var rimelige ift. kravene i fraflytningsrapporten.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
10.05.2023 BINDENDE FRAFLYTNINGSAFTALE
18.04.2023 LEJENS STØRRELSE, SMÅHUS
18.04.2023 AFSTÅELSE BOLIGLEJEMÅL/INDFLYTNINGSSYN

Vis alle (316)