NYT LOVFORSLAG TIL LEJELOVEN

6. juli 2023

Social-, bolig- og ældreministeriet har den 29. juni 2023 fremsendt det længe ventede lovforslag om fejlrettelser i den nye lejelov.

Der lægges op til, at korrektioner af de utilsigtede fejl, der sket i forbindelse med sammenskrivningen af boliglejelovene, rettes op, og at disse får virkning fra 1. juli 2022. Dvs. virkning fra det tidspunkt, hvor den nye lejelov trådte i kraft.

Lovforslaget lægger bl.a. op til:

  • fjernelse af usikkerheden omkring regulering efter nettoprisindeks i de gennemgribende moderniserede lejemål. Det bliver præciseret, at det er muligt at lave lejeaftaler med nettorprisindeksering i disse lejemål.
  • straming af reglerne for tilbudspligt.
  • mulighed for at medtage udgifter i forbrugsregnskabet til månedlige leverancer af forbrugeroplysninger til lejerne.

Du kan læse mere her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)