UNDERSKRIFT PÅ RAPPORT

4. marts 2021

Huslejenævnet i Odense har den 25. februar 2021 truffet afgørelse i en fraflytningstvist. Huslejenævnet pålagde lejeren at betale for en total opmaling af lejemålet, jf. fraflytningsrapporten.

Afgørelsen blev begrundet med, at lejer med sin underskrift på fraflytningsrapporten havde accepteret udlejeres krav om opmaling af lejemålet.

Du kan læse afgørelsen her.

Afgørelsen ses at være i tråd med artiklen “Lejers underskrift på fraflytningsrapporten i boliglejemål” offentliggjort i TBB2020.679. Her blev det konkluderet at lejer kan hæfte for istandsættelse ved sin underskrift på fraflytningsrapporten. Det forudsættes dog, at lejer har et valg mellem både at kunne “nøjes” med at kvittere for modtagelsen og at kunne afgive accept af kravene om istandsættelse. Hvis der er to underskriftsmuligheder for lejer  anbefales det, at klausulen om aftale om istandsættelse fremhæves med fed skift. Så der ikke er tvivl om, hvad parterne har aftalt.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)