HØRING OM LEJELOVEN

28. februar 2020

På baggrund af det forlig, der blev indgået af regeringen og dens forligspartier, er høringsforslaget til lovændringerne nu fremlagt.

Du kan læse høringsforslagene her:

Høring om ændring vedrørende energikrav.

Høring om ændring vedrørende huslejebremse og styrkelse af lejerne.

Høring om indførelse af karensperiode.

Ejendom Danmark er høringspart vedrørende lovændringerne.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
10.05.2023 BINDENDE FRAFLYTNINGSAFTALE
18.04.2023 LEJENS STØRRELSE, SMÅHUS
18.04.2023 AFSTÅELSE BOLIGLEJEMÅL/INDFLYTNINGSSYN

Vis alle (316)