HØRING OM LEJELOVEN

28. februar 2020

På baggrund af det forlig, der blev indgået af regeringen og dens forligspartier, er høringsforslaget til lovændringerne nu fremlagt.

Du kan læse høringsforslagene her:

Høring om ændring vedrørende energikrav.

Høring om ændring vedrørende huslejebremse og styrkelse af lejerne.

Høring om indførelse af karensperiode.

Ejendom Danmark er høringspart vedrørende lovændringerne.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
12.05.2020 VEDLIGEHOLDELSESPLAN
12.05.2020 KRAV OM SKRIFTLIGHED
23.04.2020 LOVFORSLAG FREMSAT

Vis alle (201)