ISTANDSÆTTELSESKRAV, EN SAMLET BEDØMMELSE

13. september 2023

I forbindelse med behandlingen af en sag om uenighed om lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning har Københavns byret fastslået, at lejer efter en samlet bedømmelse af sagen hæfter for en del af istandsættelsen ved fraflytning, dog således at istandsættelseskravet er reduceret fra 47.132 kr. til 20.000 kr. Parterne var uenige om, hvorvidt udlejer havde fremlagt tilstrækkelig billeddokumentation for istandsættelseskravene. Det bemærkes, at udlejer først fremlagde fotos ved behandlingen af sagen i Ankenævnet, og at der var tale om få og uskarpe billeder, samt at lejer havde fremlagt sine egne fotos af lejemålet på fraflytningstidspunktet, som udlejer ikke bestred.

Men både Huslejenævnet, Ankenævnet og Boligretten foretog en samlet bedømmelse af sagen, herunder af indholdet af fraflytningsrapporten, sammenholdt med lejers boperiode på 1½ år og reducerede dermed udgifterne til istandsættelse.

Du kan læse dommen her.

Konklusion: Dommen bør ikke tages som et udtryk for, at udlejer ved lejers fraflytning kan undlade at sikre sig beviserne for, at det lejede trænger til istandsættelse. Men kan bruges i den sammenhæng, hvor der ikke er fuldstændig billeddokumentation, at der skal ske en samlet bedømmelse af standen ved indflytningen, pligten til istandsættelse under lejeforholdets beståen, lejers samlede boperiode samt indholdet af fraflytningsrapporten.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)