INDKALDELSE TIL FLYTTESYN

24. februar 2023

Udlejere af mere end én beboelseslejlighed er forpligtet til, jf. lejelovens § 187, stk. 2, at indkalde lejer til fraflytningssyn med “[...] mindst 1 uges varsel”. Hvis lejer ikke indkaldes rettidigt, så bortfalder udlejers krav om istandsættelse, hvis lejer ikke møder op til synet. Omvendt er praksis dog, at hvis lejer – trods et for kort indkaldelsesvarsel – møder op, så lægges det til grund, at parterne har indgået aftale om tidspunktet for fraflytningssynet, og istandsættelseskravet bortfalder ikke.

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 3. februar 2023 taget stilling i en tilsvarnede sag.

Lejer var indkaldt til fraflytningssyn ved mail af 6. maj 2022 til afholdelse den 12. maj 2022. Lejer mødte til fraflytningssynet og modtog også kopi af fraflytningsrapporten.

I forbindelse med sagen gjorde lejer gældende, at indkaldelsesfristen var for kort, og udlejers krav derfor var bortfaldet.

Nævnet fastslog, at fraflytningsdatoen var blevet flyttet på lejers foranledning, og da lejer var mødt til fraflytningssynet, blev kravene om istandsættelse godkendt.

Afgørelsen finder du her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
01.12.2023 REVIDERET VISIONS- OG MISSIONSPLAN
27.11.2023 HUSK AT SVARE HUSLEJENÆVNET
13.11.2023 LEJENS STØRRELSE, SMÅHUS

Vis alle (341)