NY SAMARBEJDSAFTALE

28. maj 2016

Som en konsekvens af lejelovsændringerne pr. 1. juli 2015 skal ejere af ejendomme med 7 eller flere beboelseslejemål, jf. boligreguleringslovens § 18 a, hvert år inden den 1. juli udarbejde en plan for ejendommens vedligeholdelse i den kommende 10-års periode. Denne plan skal omfatte større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen.

Vi har som følge af dette nye krav indgået en samarbejdsaftale med Keen Miljø & Energirådgivning, hvor medlemmer af Ejendomsforeningen Fyn kan opnå 10% rabat på udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen.

Priserne uden rabat er:

Første drifts- og vedligeholdelsesplan i ejendomme, der er ældre end 10 år: kr. 800,-, pr. lejlighed, dog mindst kr. 7.800,-, ekskl. moms. Hvis du har mere end 25 lejligheder, så er prisen fra lejlighed nr. 26 og opefter kr. 400,- pr. lejlighed, ekskl. moms.

Hvis ejendommen er under 10 år, er prisen pr. lejemål kr. 400,-, ekskl. moms.

Vedrørende opfølgning kan der ske en administrativ opfølgning på planen i år 1 og år 2 til kr. 2.750, ekskl. moms . I år 3 sker der således en mindre bygningsgennemgang til  kr. 200,-, ekskl. moms per lejlighed for de første 25 lejligheder og herefter  kr. 100,-, ekskl. moms, per lejlighed.

Du kan læse mere om Keen Miljø & Energirådgivning her. Husk at oplyse dit medlemsnr. ved henvendelse.

Hvis du vil se et eksempel på en drifts- og vedligeholdelsesplan, kan du finde den her.

Vær opmærksom på, at udgiften til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner kan indgå som en særskilt post i ejendommens driftsbudget i forbindelse med varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Se nærmere om disse regler i vedledningen til vedligeholdelsesplaner.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
23.11.2022 LEJFORHØJELSE, SMÅHUS
23.11.2022 VEJLEDNING OM "HUSLEJELOFT"
23.11.2022 OPDATERET TYPEFORMULAR

Vis alle (294)