SKØN OVER ISTANDSÆTTELSE

16. juli 2021

Ved en afgørelse af 7. juli 2021 har Huslejenævnet i Odense foretaget en reduktion i udlejers udgift til maleristandsættelse, således udgiften er reduceret fra 20.156,50 kr. til 15.000 kr.

Huslejenævnet fik ved lovændringen 1.7.2020 (endegyldigt) mulighed for at foretage skønsmæssige reduktioner af istandsættelsesudgifter, hvis udgiften blev skønnet til at være usædvanlig høj, eller ikke i overensstemmelse med istandsættelseskravene.

I den konkrete sag fandt nævnet, at udgiften var ubillig, dette også under hensyntagen til, at udlejer ikke kunne fremlægge billeddokumentation for samtlige krav om maleristandsættelse.

Du kan læse afgørelsen her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)