DIGITAL KOMMUNIKATION

28. december 2017

Folketinget har den 19. december 2017 vedtaget nye regler for “Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold”. De nye regler betyder bl.a., at:

  • Reglerne træder i kraft den 1. januar 2018 og gælder umiddelbart for alle nye lejemål. For allerede indgåede lejeaftaler kan reglerne anvendes fra den 1. januar 2019, dog under forudsætning af, at udlejer først giver lejer meddelelse herom. Lejere kan anvende de nye regler uden at give besked (!).
  • Der skal ikke længere laves en skriftlig aftale om at kommunikere digitalt i lejeforholdet.
  • Parterne har valgfrihed i forhold til kommunikationsform, således der både kan sende sendes med almindelig post og digitalt.
  • Kommunikationsformen binder ikke. Parterne kan således skifte mellem almindelig post og digital post.
  • Hvis lejer er fritaget for digital post fra det offentlige, kan udlejer heller ikke kommunikere digitalt med lejer.
  • Indflytningsrapporten og fraflytningsrapporten kan sendes digitalt og lejer kan også bekræfte for modtagelsen af rapporterne digitalt.
  • Det er fortsat ikke muligt at fremsende opsigelser og betalingspåkrav til lejere som digital post! Udlejer skal fortsat sende disse som almindelig post, og naturligvis som både quick-brev og som anbefalet post.

Det anbefales, at det i lejeaftalen aftales, hvilken type digital kommunikation, man vil benytte sig af og skriver ind, hvilke(n) konkret(e) e-mailadresse(r), man bruger. Det kan gøres i lejekontraktens § 11 i typeformular 9 A, eller måske med fordel i en separat aftale, samtidig med indgåelse af lejekontrakten. Eksempel på formulering findes på “medlemsområdet” under punktet “Boliglejekontrakten”.

Du finder lovteksten her.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)