“TABERGEBYR”

21. april 2022

Den 1. april 2022 har Huslejenævnet i Odense truffet afgørelse i en sag om uenighed om afregning af depositum.

Udlejer erkendte i sagen, at han ikke kan finde indflytningsrapporten, og at lejer ikke har fået udleveret en kopi af fraflytningsrapporten ved flyttesynet.

Da lejer får fuldt medhold i sit krav om tilbagebetaling af depositum på 4.200 kr., så pålægges udlejer samtidig et gebyr på 6.024,00 kr.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Note. Det skal bemærkes, at begrundelsen for afgørelsen formentlig også skulle have indeholdt en henvisning til den manglende fraflytningsrapport.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)