DISPENSATION FORBRUGSREGNSKABER

6. april 2020

Hovedreglen i såvel boliglejelovgivningen som erhvervslejelovgivningen er, at forbrugsregnskaberne skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Men COVID-19 gør det svært at overholde fristerne, da der stadig er mange forbrugsmålere, der skal aflæses manuelt. En aflæsning vil således øge risikoen for smittespredning.

Reglerne i lovgivningen er ufravigelige, hvorfor det kræver en midlertidig dispensation for at sikre, at udlejere ikke mister retten til at efteropkræve iht. forbrugsregnskaberne.

Erhvervsministeren og Boligministeren har derfor givet en midlertidig dispensation til den 4. oktober 2020 for fremsendelse af forbrugsregnskaberne til lejerne.

Forlængelsen gælder for forbrugsregnskaber, der skulle være kommet frem til lejerne i perioden 4. april 2020 – 3. oktober 2020.

For erhvervslejemål gælder den midlertidige forlængelse for forbrugsregnskaber, der skulle være kommet frem til lejerne i perioden 5. april 2020 – 3. oktober 2020.

Begge ændringer er trådt i kraft ved bekendtgørelse i lovtidende den 4. april 2020.

Bekendtgørelsen om fravigelser af regler på boligområdet kan findes her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)