FOTODOKUMENTATION I HUSLEJENÆVNET…

20. februar 2024

Kan Huslejenævnet kræve, at udlejer fremsender billeddokumentation for istandsættelseskrav, fordi det står ikke i lejeloven?!

Det følger af § 83, stk. 2, i Lov om boligforhold, at nævnet selv afgør, hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages af nævnet i forbindelse med den enkelte sag. Desuden kan nævnet, jf. samme lovs § 86, stk. 2, vælge at lægge modpartens oplysninger til grund for afgørelsen, hvis udlejer f.eks. nægter at fremsende dokumentation for kravene om istandsættelse.

Derfor kan Huslejenævnet anmode om, at den part, der har et krav om at dokumentere berettigelsen af det krav.

At fotodokumentation kan bruges til at dokumentere berettigelsen af kravene, det viser denne sag fra Huslejenævnet i Middelfart.

Udlejer havde i denne sag fotodokumentation fra både ind- og fraflytningssynet, og dette gjorde, at udlejer fik fuldt ud medhold.

Afgørelsen kan læses her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)