Vision- og missionsplan

Vision:

Ejendomsforeningen Fyn skal til enhver tid være en selvstændig forening og interesseorganisation, der med højeste faglige kompetence udøver rådgivning og service over for foreningens medlemmer primært på Fyn.

Mission:

1)     Ejendomsforeningen Fyn vil arbejde på kontinuerligt at sikre medlemsfremgang, så foreningen til enhver tid vil være den dominerende og samlende interesseorganisation for udlejere primært på Fyn.

2)     Foreningen skal til enhver tid kunne levere de services, ydelser og kompetencer som foreningens medlemmer måtte efterspørge.

3)     Foreningen vil til stadighed sikre, at foreningens medarbejdere besidder et så højt fagligt kompetenceniveau som muligt, så medlemmerne sikres den mest optimale service og rådgivning inden for alle områder af fast ejendom.

4)     Foreningen vil til enhver tid støtte op om betydende netværk, der har til formål at fremme udlejerinteresser og er værdiskabende for foreningens medlemmer.

5)     Foreningen vil til enhver tid arbejde for mest mulig indflydelse på områder, hvor udlejere måtte have særlige interesser, herunder via medvirken til udpegning af lægdommere i de fynske retskredse samt udpegning af huslejenævnsmedlemmer mv. i de fynske kommuner.

6)     Foreningen vil deltage aktivt i dialog med interesseorganisationer og det politiske system ud fra en lokal vinkel for at fremme foreningens medlemmers interesser bedst muligt.

7)     Foreningen skal være synlig og tilgængelig og i videst muligt omfang sikre, at medlemmerne med kort reaktionstid kan få rådgivning og vejledning inden for foreningens virkeområde.

8)     Foreningen vil vedvarende arbejde med medlemsinddragelse ved gennemførelse af informationsarrangementer, kurser og aktiviteter og lignende, der skaber værdi for foreningens medlemmer.

9)     Foreningen vil have en innovativ og proaktiv tilgang til ny lovgivning, regler og praksis og informere foreningens medlemmer herom og i relevante sammenhænge medvirke til at udvikle værktøjer, som er værdiskabende for foreningens medlemmer.

Bestyrelsen, den 30. november 2023