Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

KRAV VED FRAFLYTNING

Huslejenævnene på Fyn behandler i øjeblikket et stort antal sager omkring uenigheder om lejernes forpligtelser ved fraflytning af det lejede. I mange af sagerne er påstandene fra lejerne, lejerorganis…

→ Læs mere

ISTANDSÆTTELSE FRAFLYTNING

Huslejenævnet har ved en afgørelse af 10. oktober 2019 reduceret udlejeres krav om istandsættelse, idet lejer ikke havde pligten til vedligeholdelse af gulve. Der er er tale om en flertalsafgørelse, i…

→ Læs mere

LEJENS STØRRELSE I "SMÅHUS"

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 12. september 2019 nedsat lejen til 1.000 kr. pr. kvm i et "småhus".  Lejen er ekskl. vand og varme. "Lejerens repræsentant har på vegne af lejeren ve…

→ Læs mere

KONFERENCE 2019

Ejendomsforeningen Fyn holder i samarbejde med EjendomDanmark informationsmøde/kursus. Målgruppen er personer, der til dagligt beskæftiger sig med boligudlejning. Kurset afholdes som heldagsmøde på…

→ Læs mere