Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

UAUTORISERET TYPEFORMULAR

Retten i Odense har ved en dom af 4. januar 2024 påagt udlejer at tilbagebetale depositummet på 21.900,00 kr. Et af sagens punkter var, hvorvidt lejer havde fået en autoriseret typeformular udlever…

→ Læs mere

ISTANDSÆTTELSESKRAV SKAL VÆRE KLARE

Det er en forudsætning for at få godkendt sine krav om istandsættelse, at der ved fraflytningssynet rejses krav, der klart og tydeligt gør det klart for lejer, hvilke istandsættelsesarbejder lejer hæf…

→ Læs mere

BINDENDE AFTALE VED FRAFLYTNING

I en afgørelse af 8. april 2024 har Huslejenævnet i Odense på ny fastslået, at der ved fraflytningssynet kan indgås en bindende aftale med lejer omkring istandsættelsesomfanget. Lejer havde beboet …

→ Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN 2024

Foreningen holdt den 12. marts 2024 den årlige generalforsamling, hvor 155 medlemmer havde fundet vej til Nature Energy Park. Niels Fylling varetog dirigentopgaven og førte forsamlingen sikkert gen…

→ Læs mere