Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

LOVÆNDRINGER PR. 1. JULI 2020

Du kan på medlemsområdet finde en kort beskrivelse af de lovændringer, der trådte i kraft pr. 1. juli 2020. Ændringerne gælder for gennemgribende moderniserede lejemål, beskyttelse af lejere samt s…

→ Læs mere

KAN LEJER RETTE OP?

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 22. juni 2020 behandlet en sag om lejernes pligt til istandsættelse ved fraflytning. Udlejer mister sit krav om maleristandsættelse af det lejede, da …

→ Læs mere

REDUKTION AF ISTANDSÆTTELSE

Ved en afgørelse af 9. juni 2020 har Huslejenævnet i Odense skønsmæssigt reduceret udlejers krav om maleristandsættelse fra 8.750,00 kr. til 7.000,00 kr., inkl. moms. Afgørelsen var ikke enstemmig, da…

→ Læs mere

HUSK ALLE ISTANDSÆTTELSESKRAV

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 18. juni 2020 behandlet en sag om lejernes pligt til istandsættelse ved fraflytning, herunder retablering af hæk. Udlejer får fuldt medhold i uenighed…

→ Læs mere