Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

VELBESØGT MØDE

8-kanten på Munkebjerg Park lagde lokaler til foreningens "politiske dialogmøde", der blev afholdt i går. Medlemmerne kunne møde Lars Chr. Lilleholt, Mai Mercdo & Katrine Daugaard. Mødet var ga…

→ Læs mere

SKABELON LEJEREGULERING

Som bekendt blev mulighederne for at regulere lejen efter udviklingen i nettoprisindekset begrænset som følge af indførelsen af "huslejeloftet". Hvis du skal regulere din leje efter "huslejeloftet"…

→ Læs mere

"SMÅHUSLEJE"

Huslejenævnet i Odense har behandlet et sag om lejens størrelse i et "småhus". Der var aftalt en leje på årligt 69.600,00 kr., svarende til 1.070,77 kr. pr. kvm. Huslejenævnet fandt, at lejen væ…

→ Læs mere

LEJENS STØRRELSE, STOR EJENDOM

Huslejenævnet i Odense har den 15. september 2022 truffet afgørelse i en sag om lejens størrelse. Udlejers repræsentant havde gjort gældende, at lejefastsættelsen skulle ske efter reglerne for "småhus…

→ Læs mere