Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Huslejenævnet i Svendborg har i en afgørelse af 29. april 2020 vedtaget, at udlejer ikke kan pålægges at udarbejde en vedligeholdelsesplan, jf. boligreguleringslovens § 18 a, i en restejendom (ejerlej…

→ Læs mere

KRAV OM SKRIFTLIGHED

Lejelovgivningen giver mulighed for, at parterne kan aftale digitalt kommunikation, jf. lejelovens § 4, stk. 2. Men det er ikke muligt at sende opsigelser af lejer eller påkrav til lejer pr. mail, jf.…

→ Læs mere

LOVFORSLAG FREMSAT

Lovforslaget vedrørende bl.a. de gennemgribende moderniserede lejemål er den 22. april 2020 fremsat i Folketinget. En del af lovforslagene træder allerede i kraft på tidspunktet for lovforslagets f…

→ Læs mere

DISPENSATION FORBRUGSREGNSKABER

Hovedreglen i såvel boliglejelovgivningen som erhvervslejelovgivningen er, at forbrugsregnskaberne skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Men COVID-19 g…

→ Læs mere