Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 13. maj 2024 godkendt udlejers krav ved fraflytning om, at lejer skulle betale 500,00 kr. for udskiftning af lås. Lejer afleverede ved fraflytningssyn…

→ Læs mere

BELØB UD OVER LEJEN

Højesteret har i en dom afsagt 30. juni 2009, refereret som U2009.2497H, udtalt, at lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, og adgang for udlejer til at…

→ Læs mere

INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Når en lejer fremsætter indsigelse mod et forbrugsregnskab, er udlejer forpligtet til, hvis der er et krav om efterbetaling at indbringe sagen for huslejenævnet, jf. lejelovens § 77. Der stilles do…

→ Læs mere

REDUKTION AF FRAFLYTNINGSUDGIFTER

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 16. maj 2024 foretaget en reduktion af udgifterne til istandsættelse i forbindelse med en sag om uenighed om afregning af depositum. Nævnet har iht. l…

→ Læs mere