Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

GENERATIONSSKIFTE

SMV-regeringen fremlægger i dag et lovforslag, hvor ejendomsvirksomheder sidestilles med andre virksomheder. For vores branche er det en meget vigtig tilpasning, da der bliver gjort op med den såka…

→ Læs mere

UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 13. maj 2024 godkendt udlejers krav ved fraflytning om, at lejer skulle betale 500,00 kr. for udskiftning af lås. Lejer afleverede ved fraflytningssyn…

→ Læs mere

BELØB UD OVER LEJEN

Højesteret har i en dom afsagt 30. juni 2009, refereret som U2009.2497H, udtalt, at lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, og adgang for udlejer til at…

→ Læs mere

INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Når en lejer fremsætter indsigelse mod et forbrugsregnskab, er udlejer forpligtet til, hvis der er et krav om efterbetaling at indbringe sagen for huslejenævnet, jf. lejelovens § 77. Der stilles do…

→ Læs mere