FRAFLYTNING, 1/10 FOR UDGIFT TIL TAPET

4. juli 2022

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 30. juni 2022 truffet afgørelse i en sag om parternes uenighed ved fraflytningen. Uenigheden bestod bl.a. i, hvorvidt lejer skulle hæfte for 1/10 af udgiften til tapet ved fraflytning, og hvorvidt lejer kunne opkræves for særskilt betaling for ekstraordinært stort vandforbrug.

Lejemålet var påbegyndt pr. 15. april 2013, og det var i kontrakten aftalt, at lejer ved fraflytning skulle hæfte for udgiften til 1/10 af tapet. Ligeledes fremgik det af lejekontrakten, at der ikke var individuelle vandmålere, og der blev ikke opkrævet aconto vand.

Da lejeaftalen var indgået før 1. juli 2015, hvor der fortsat kunne aftales udbetinget nysitandsættelse ved fraflytning, så blev udgiften til 1/10 del for tapet godkendt. Mht. udgiften til vand afviste Huslejenævnet at træffe afgørelse i spørgsmålet, da det var et erstatningskrav fremsat mod lejer.

Du kan læse afgørelsen her.

NB! Huslejenævnet godkender ikke 1/10 af udgiften for tapet for lejeaftaler indgået efter 1. juli 2015.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)