LEJELOVSÆNDRINGER

12. juni 2014

Som det fremgår af dagspressen er der indgået et bredt forlig omkring ændringerne i lejelovgivningen.

Aftalens hovedpunkter er:

 • Obligatorisk ind- og udflytningssyn.
 • Normalistandsættelse ved fraflytning.
 • Forenkling og modernisering af vedligeholdelsesreglerne.
 • Forenkling og modernisering af varslingsreglerne i ejendomme med omkostningsbestemt leje.
 • Stærkere sanktioner ifm. dusørreglen.
 • Billigere adgang til forhåndsgodkendelse for udlejere af enkelte ejerlejligheder.
 • Nye muligheder for nettoprisindeksering af lejen.
 • Ubetinget adgang for udlejer af ejer- og andelsboliger til at opsige lejer, hvis udlejer selv skal benytte boligen.
 • Sammenskrivning af enslydende bestemmelser i leje- og boligreguleringsloven.
 • Udmøntning af 21 forslag fra organisationernes enighedsliste.
 • Gennemsigtighed i huslejenævnene.
 • Sommerhuse undtages fra lejelovgivningen.

Du kan læse en uddybning af punkterne her.

Forliget blev indgået den 11. juni 2014, og vi kender pt. ikke de enkelte detaljer i lovforslaget. Lovforslaget vil blive fremsat i folketinget i oktober 2014.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)