KRAV OM VARMTVANDSMÅLERE

1. april 2016

Ifølge § 6, stk. 2, i “Målerbekendtgørelsen”, bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014, skal der i alle flerbrugerejendomme installeres individuelle varmtvand inden den 31.12.2016, hvis dette er teknisk muligt og omkostningseffektivt.

En af foreningens samarbejdspartnere, Brunata A/S, har udarbejdet et beregningsark, der vil gøre det lettere for udlejere at beregne, hvorvidt det er omkostningseffektivt for ejendommen at installere varmtvandsmålere. Ejendommens oplysninger skal blot indtastes i beregningsarket, og så gives oplysningerne med det samme.

Du kan finde beregningsarket her.

Formålet med installation af individuelle varmtvandsmålere er at få forbrugerne til at spare på energien. Installationen kommer også den enkelte lejer til gode, da målerne sikrer, at beboerne kun betaler for deres eget vandforbrug.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
06.01.2022 NY INDFLYTNINGSRAPPORT
06.01.2022 FOR SEN LEJEBETALING
06.01.2022 TAPETAFGØRELSE

Vis alle (246)