OPHÆVELSE AF LEJEMÅL

8. november 2022

Østre Landsret har i en dom af 2. november 2022 fastslået, at udlejers ophævelse af lejemålet var berettiget, da lejer havde nægtet adgang for ejendomsmægler.

Udlejer havde ifm. en vurdering af ejendommen i forhold til belåning behov for at få fremvist lejers bolig. Til trods for flere meddelelser til lejer om ønsket om adgang, nægtede lejer at give adgang.

På den baggrund ophævede udlejer lejemålet, og sendte sagen i fogedretten. Fogedretten gav udlejer medhold i, at ophævelsen var berettiget. Denne kendelse er nu stadfæstet af Østre Landsret.

Du kan læse dommen fra Østre Landsret her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)