TIDSPUNKTET FOR LEJENEDSÆTTELSE

24. februar 2023

Hvis lejer klager over lejens størrelse i et “småhus”, skal lejer klage indne 1 år efter det tidspunkt, lejen eller den forhøjede leje første gang skal betales, jf. lejelovens § 40, stk. 2.

Denne problematik blev behandlet af Huslejenævnet i Odense i en afgørelse af 6. februar 2023, se denne.

Lejeaftalen var påbegyndt den 1. januar 2021, og der var iht. kontrakten en klausul om lejeregulering pr. 1.7.2022. Klausulen om lejeregulering var dog ikke en gyldig aftale.

Lejers repræsentant indbragte sagen for Huslejenævnet i Odense ved brev af 30. juni 2022 (!). Lejen var aftalt til 69.540,00 kr., ekskl. vand og varme, svarende til 1.287,78 kr. pr. kvm.

Huslejenævnet nedsatte lejen pr. 1. juli 2022 til 39.690,00 kr., ekskl. vand og varme, svarende til 735,00 kr. pr. kvm, og fastslog samtidig, at den aftalte reguleringsklausul var ugyldig.

Da reguleringsklausulen var ugyldig, kunne lejenedsættelsen tidligst finde sted fra 1. lejebetaling efter sagens indbringelse for Huslejenævnet, og lejer fik således alene nedsat lejen fra 1. juli 2022 til lejemålets ophør 31. oktober 2022.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.03.2024 GENERALFORSAMLINGEN 2024
12.03.2024 FULDMAGT SKAL FORELIGGE...
12.03.2024 FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

Vis alle (355)