ISTANDSÆTTELSEKRAV MISTET

3. marts 2022

I en afgørelse af 25. januar 2022 har Huslejenævnet i Odense ved en flertalsbeslutning tilsidesat alle udlejers krav om istandsættelse af det lejede ved lejers fraflytning.

Flertallet begrunder sin afgørelse med, at lejer har været afskåret fra selv at forestå istandsættelsen, kan lejer ikke pålægges at betale for nogen istandsættelse.

Mindretallet har fundet, at lejer af flere omgange har haft mulighed for at foretage egen istandsættelse af det lejede, hvorfor lejer ikke er blevet stillet dårligere. Derfor er det ikke rimeligt at fritage lejer for de forpligtelser, der følger af lejekontrakten samt fraflytningsrapporten.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Note. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvorvidt afgørelsen vil blive påklaget.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.09.2023 ISTANDSÆTTELSESKRAV, EN SAMLET BEDØMMELSE
13.09.2023 OPLEVER DU TOMGANG?
12.09.2023 KURSUSTILMELDING

Vis alle (330)