LEJER HÆFTER FOR ISTANDSÆTTELSE

25. oktober 2023

Huslejenævnet i Odense har truffet afgørelse i en sag om uenighed om lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning, herunder afregning af depositum.

Lejer var indflyttet i lejemålet den 1. juni 2022, og fraflyttede lejemålet den 31. oktober 2022, dvs. en samlet boperiode på 5 mdr.

Som det fremgår af afgørelsen, har udlejers repræsentant fremsendt billeddokumentation for istandsættelseskravene.

Lejer blev pålagt at betale for istandsættelsesudgifterne, der beløb sig til 13.193,44 kr.

Afgørelsen kan du læse her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)