LEJER HÆFTER FOR KRAV

4. juli 2022

Hvis lejerne vælger at underskrive på fraflytningsrapporten, at de er enige i, at de mangler/skader, som er noteret og afkrydset under “udbedring betales af lejer” i fraflytningsrapporten, udgør lejers istandsættelsesforpligtelse, og at disse skal udføres af udlejeren for lejerens regning, så bindes lejerne af deres underskrift på rapporten. Dette har Odense Huslejenævn fastslået i en afgørelse af 30. juni 2022.

Huslejenævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte aftalen med henvisning til aftalelovens § 36, da denne ikke kunne anses for urimelig, og da kravene var rejst klart og entydigt over for lejerne.

Afgørelsen finder du her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)