MANGLENDE INDBRINGELSE

26. november 2020

Huslejenævnet i Middelfart har ved en afgørelse af 12. november 2020 vedtaget, at en varslet lejeforhøjelse i et “småhus” er bortfaldet, da udlejer har forsømt at indbringe sagen rettidigt.

Lejer havde den 30. juni 2020 modtaget en varsling af lejeforhøjelse. Lejer fremsatte rettidig indsigelse mod forhøjelsen, men udlejer/udlejers advokat indbragte sagen 3 dage for sent for Huslejenævnet.

Da fristen på 6 uger ikke var overholdt, bortfaldt varslingen.

Du kan læse afgørelsen her.

Fristerne er følgende: lejer har 6 uger fra modtagelsen af varslingen til at gøre indsigelse. Når denne 6 ugers frist udløber, har udlejer 6 uger til at indbringe sagen, dvs. i alt 2 x 6 uger.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
10.02.2021 CORONA CTR. FLYTTESYN
16.12.2020 KRAV REDUCERET
03.12.2020 JULE- & NYTÅRSLUKKET

Vis alle (219)