FRAFLYTNINGSKRAV MISTET

6. september 2021

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 13. juli 2021 fastslået, at udlejer har mistet sit krav om istandsættelse, da udlejer ikke dokumenterede udgifterne til istandsættelse.

Det følger af boligreguleringslovens § 42, stk. 2, at huslejenævnets kan “fortolke tavsheden på den for modparten gunstigste måde og navnlig lægge dennes fremstilling til grund”. Nævnet havde tre gange bedt udlejer om at fremsende de nødvendige dokumentationer for udgifterne, og i den sidste “rykkerskrivelse” blev udlejer gjort opmærksom på, at hvis henvendelse forblev ubesvaret, ville istandsættelsesudgifterne blive fastsat til 0,00 kr. Udlejer undlod at besvare nævnets henvendelser.

Da lejer fik fuldt ud medhold i sin klage, blev udlejer samtidig pålagt et tillægsgebyr på 6.024,00 kr.

Afgørelsen, som du kan læse her, skal erindre om, at uanset hvad så skal henvendelser fra Huslejenævnet besvares.

Ud over at tabe sagen fuldstændigt i Huslejenævnet, kan udlejer – pga. sin manglende besvarelse – miste muligheden for at fremlægge dokumentationer mv. i boligretten.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)