KRAV IKKE RETTIDIG FREMSAT

4. juli 2022

Middelfart Huslejenævn har ved en afgørelse af 27. juni 20222 tilsidesat udlejers krav om istandsættelse, da kravene ikke var fremsat rettidigt over for lejer.

Udlejer, der alene var udlejer af denne ene bolig, var fortsat omfattet af fristkravet i lejelovens § 98, stk. 2, på 2 uger.

Lejemålet var fraflyttet den 1. december 2021, og først den 21. december 2021 blev der rejst krav om istandsættelse over for lejer.

Ejendommen havde under sagens behandling skiftet ejer, hvorfor den nye ejer, jf. lejelovens § 7, hæfter for tilbagebetalingen til lejer.

Afgørelsen kan du læse her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)