VARSLING TILSIDESAT

21. december 2023

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 7. december 2023 tilsidesat en varsling af lejeforhøjelse i et “småhus”.

Det var i lejekontrakten aftalt, at lejen hvert år skulle reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset. Men der var ikke taget forbehold for, at lejen kunne reguleres efter det lejedes værdi, jf. lejelovens § 42.

Da der ikke var taget forbehold for at varsle, så blev den varslede lejeforhøjelse tilsidesat.

Du kan læse afgørelsen her.

Afgørelsen viser, at det er vigtigt, at når der aftales regulering efter nettoprisindeks, så skal der også tages forbehold for øvrige varslinger, f.eks. det lejedes værdi, skatter og afgifter mv.

Afgørelsen ses at være i tråd med U2020.1509 V/GD 2020/31 V.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)