GENERALFORSAMLING AFHOLDT

9. marts 2016

Tirsdag, den 8. marts 2016 blev foreningens ordinære generalforsamling afholdt i Carl Nielsen Salen på Radisson Blu Hotel H.C. Andersen. Generalforsamlingen havde deltagelse af 182 medlemmer.

Som dirigent valgte forsamlingen Søren Bech-Sørensen, og herefter aflagde formand Peter Christiansen foreningens beretning for 2015. Beretningen blev efterfølgende taget til efterretning af forsamlingen.

Foreningens årsregnskab blev aflagt og godkendt, og kontingentstørrelsen for 2016 fastholdes uændret.

På valg til bestyrelsen var Peter Christiansen, Søren Bech-Sørensen, Klaus Verner Pedersen og Louise Snedgaard, der alle fik genvalg. Der var endvidere genvalgt til de to suppleanter til bestyrelsen, Niels Fylling og Morten Nielsen.

Efter generalforsamlingen var der to spændende og aktuelle indlæg. Først ved Jyske Bank & BRF Kredit, og dernæst var det administrerende direktør Carsten Aa, Lindø Port of Odense.

Hvis du gik glip af generalforsamlingen, kan du finde beretningen og årsrapporten for 2015 på medlemsområdet.

 

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
01.12.2023 REVIDERET VISIONS- OG MISSIONSPLAN
27.11.2023 HUSK AT SVARE HUSLEJENÆVNET
13.11.2023 LEJENS STØRRELSE, SMÅHUS

Vis alle (341)