AFTALE OM ISTANDSÆTTELSE

24. marts 2023

I forbindelse med lejelovsændringerne pr. 1. juli 2015 blev muligheden for at aftale ubetinget pligt til istandsættelse ved fraflytning fjernet. Der skulle derfor for lejemål indgået efter denne dato ske en vurdering af, hvorvidt det lejede trænger til istandsættelse ved fraflytning.

Et sådan skøn er svært at udøve. Men der er mulighed for, at der ved fraflytningssynet kan indgås en bindende aftale om istandsættelsen. Aftalen kan bestå af enten en aftale om istandsættelsesomfanget, eller en beløbsmæssig aftale om istandsættelse.

Spørgsmålet omkring aftalt istandsættelse blev behandlet af Huslejenævnet i Odense i en afgørelse af 9. marts 2023. Her fastslog Huslejenævnet, at lejer med sin underskrift på aftalen om istandsættelsesomfang var bundet af den aftale, som blev indgået på fraflytningssynet. Se denne.

Foreningens fraflytningsrapport, der kan købes ved henvendelse til sekretariatet, indeholder to underskriftsfelter: 1) hvor lejer kvitterer for modtagelse af en kopi af rapporten, og 2) hvor lejer anerkende vedligeholdelsesstanden, og at arbejderne skal udføres for lejers regning. Du kan se rapporten her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.03.2024 GENERALFORSAMLINGEN 2024
12.03.2024 FULDMAGT SKAL FORELIGGE...
12.03.2024 FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

Vis alle (355)