MAILKORRESPONDANCE MED LEJER

15. juni 2012

Østre Landsret har den 23. november 2011, truffet afgørelse i spørgsmålet om, hvorvidt en opsigelse fra lejer, der er fremsendt pr. e-mail er en gyldig opsigelse. Afgørelsen fastslog, at en opsigelse pr. e-mail ikke er gyldig, medmindre der mellem udlejer og lejer er truffet aftale om “[...] udveksling af digitale dokumenter”, jf. lejelovens § 4, stk. 2. Afgørelsen er gengivet i Huset Jura, GD 2012/44 Ø.

I praksis betyder afgørelsen, at hvis der ønskes kommunikation pr. e-mail med lejer, skal dette udtrykkeligt fremgå af lejekontraktens § 11. Det anbefales, at hvis der indgås en sådan aftale, bør det samtidigt aftales, hvilke e-mailadresser der kan kommunikeres med. Bemærk at meddelelser om opsigelse og ophævelse, jf. lejelovens §§ 87 og 93, stk. 2, ikke kan ske pr. e-mail, selv om der foreligger en aftale om mailkorrespondance.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)