ÆNDRINGSFORSLAG TIL LEJELOVEN

4. juli 2022

Den nye lejelov trådte i kraft den 1. juli 2022. Men allerede nu er der ændringsforslag til loven.

Ved vedtagelsen af den nye lejelov kunne det konstateres, at muligheden for at aftale nettoprisindeksering i lejemål med omkostningsbestemt leje og gennemgribende moderniserede lejemål var “faldet ud”.

Dette har ikke været lovgivers intention, også henset til at det ikke var tanken at ændre gældende retstilstand.

Men nu er der ved lovforslaget rettet op på misæren, og ifølge ikrafttrædelsesbestemmelsen så træder loven i kraft med tilbagevirkende kraft, dvs. fra den 1. juli 2022.

Hvis du vil læse ændringsforslaget, findes det her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.03.2024 GENERALFORSAMLINGEN 2024
12.03.2024 FULDMAGT SKAL FORELIGGE...
12.03.2024 FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

Vis alle (355)