DYRE LEJEREGLER

7. juli 2016

Nyeste lejeregler koster samfundet 485 millioner om året.

Lejere og udlejere har siden den 1. juli 2015 skullet følge en række nye regler for private lejeboliger. Men reglerne er svære at forstå, og de gør lejers og udlejers hverdag besværlig og administrativt tung. Ejendomsforeningen Danmark har beregnet, at den nye lov hvert år koster samfundet næsten en halv milliard kroner. Hvis reglerne gøres mere enkle, venter der en stor samfundsmæssig gevinst.

Samfundet bruger årligt 1,6 milliarder kroner på at løse alle de lovfastsatte administrative opgaver, som den private boligudlejning er pålagt. Omkostningerne i den private boligudlejning er steget betydeligt med den seneste ændring af lejelovgivningen, som trådte i kraft den 1. juli sidste år. Lovændringen alene beløber sig til en udgift til administration på 485 mio. kroner hvert år.

Daværende boligminister Carsten Hansen stod i spidsen for ændringerne, der skulle forenkle og modernisere lejelovgivningen. Det mål blev ikke nået, og loven har i stedet givet lejere og udlejere endnu mere komplekse regler, som skaber forhindringer, sanktioner og øgede omkostninger for både lejere og udlejere.

”Carsten Hansen indførte en række krav og sanktioner i de private lejeboliger sidste år, for eksempel obligatoriske ind- og fraflytningssyn og obligatoriske og rullende vedligeholdelsesplaner. Vi har det sidste år været i dialog med 2.200 af vores medlemmer, og svaret er entydigt. Reglerne er blevet mere komplicerede og direkte uforståelige. Man skal holde det op imod, at man politisk kaldte initiativet for en regelforenkling. Det har ikke meget bund i virkeligheden, da reglerne giver mere unødvendigt administrativt bøvl”, fortæller Torben Christensen, der er administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Med de nye regler er man nødsaget til at sende indkaldelsen til et flyttesyn skriftligt og anbefalet til lejer, der skal have modtaget brevet minimum en uge før synet finder sted. Hvis det skal sendes elektronisk, så skal lejer og udlejer på forhånd have indgået en særlig skriftlig aftale om det, for ellers er henvendelsen ugyldig. Der er årligt omkring 60.000 flytninger i den private boligudlejning.

”I forvejen bruger vi i Danmark mange ressourcer på at holde liv i en uforståelig lovgivning, blandt andet når tvister behandles i landets huslejenævn. Men sidste år blev størrelsen på den økonomiske byrde, som samfundet som helhed er pålagt, endnu større”, siger Torben Christensen.

Private udlejere og administratorer har i dag ansvaret for at administrere omkring 540.000 private lejeboliger. Det er især i forbindelse med regulerede lejemål, at der er høje omkostninger forbundet med administration, og det gælder for omkring 70 procent af alle private boliglejemål.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.06.2024 GENERATIONSSKIFTE
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN

Vis alle (363)