SYNINGSRAPPORT MANGELFULD

4. marts 2021

Huslejenævnet i Middelfart har ved en afgørelse af 1. marts 2021 tilsidesat udlejerens krav om istandsættelse. Udlejer udlejede alene en beboelseslejlighed, og er således ikke omfattet af pligten til afholdelse af fraflytningssyn, ligesom der ikke er krav til, på hvilken måde istandsættelseskravene skal rejses.

Flertallet fandt alligevel, at istandsættelseskravene ikke var tilstrækkeligt specificeret i rapporten, og tilsidesatte dermed udlejers istandsættelseskrav i sin helhed.

Afgørelsen er en reminder om, at de krav om istandsættelse, der rejses ved fraflytningssynet, skal være tilstrækkelige klare og med tydelig specifikation. Kravene skal således være entydige.

Du kan læse afgørelsen her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
04.01.2023 KONTINGENT 2023
22.12.2022 BETALINGSDATOER 2023
20.12.2022 JUL- OG NYTÅRSLUKKET

Vis alle (301)