MANGLENDE OPFYLDELSE AF PÅBUD

26. november 2020

Huslejenævnet i Middelfart har ved en afgørelse af 12. november 2020 nedsat lejen med månedligt 1.500 kr., da udlejer ikke har efterkommet et påbud fra Huslejenævnet om ejendommens varmeforsyning.

Som en konsekvens af den manglende efterlevelse af Huslejenævnets afgørelse, er lejen dels nedsat, dels får udlejer et klip i “udlejerkørekortet” ved Grundejernes Investeringsfond.

Du kan læse afgørelsen her.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
23.11.2022 LEJFORHØJELSE, SMÅHUS
23.11.2022 VEJLEDNING OM "HUSLEJELOFT"
23.11.2022 OPDATERET TYPEFORMULAR

Vis alle (294)