REDUKTION AF FRAFLYTNINGSUDGIFTER

22. maj 2024

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 16. maj 2024 foretaget en reduktion af udgifterne til istandsættelse i forbindelse med en sag om uenighed om afregning af depositum.

Nævnet har iht. loven en forpligtelse til dels at efterprøve, hvorvidt formalia om ind- og fraflytningssyn er overholdt, dels om der er overensstemmelse mellem krav om istandsættelse og udgifterne til istandsættelse.

I den konkrete sag havde udlejer rejst krav om istandsættelse af gulve med afslibning og lakering, men der var ikke rejst krav om behandling af dørtrin. Ved opgørelsen af lejers depositum havde udlejer medtaget denne udgift. Nævnet valgte på den baggrund at reducere kravet med 750,00 kr., svarende til udgifterne til behandling af gulve.

Afgørelsen kan læses her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)