TAPETAFGØRELSE

6. januar 2022

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 22. december 2021 tilsidesat udlejers krav om betaling for 1/10 af udgiften til udskiftning af tapet (dissens).

Afgørelsen ændrer en mangeårig praksis i Huslejenævnet, hvor udlejer på baggrund af byretsdomme fra Odense fik godkendt, at der ved afregning af depositum kunne fratrækkes 1/10 af udgiften til udskiftning af tapet i lejers depositum. Forudsætningen var, at dette var et aftalt vilkår i lejekontraktens § 11.

Afgørelsen kan du læse her.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
04.07.2022 NY TYPEFORMULAR, HVORNÅR?
04.07.2022 ÆNDRINGSFORSLAG TIL LEJELOVEN
04.07.2022 UDLEJERS AFREGNING GODKENDT

Vis alle (270)