FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

12. marts 2024

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 4. marts 2024 godkendt udlejers varsling for forbedringer vedrørende nye vinduer, isolering samt etablering af undertag.

Forbedringsandelen blev skønnet som følger:

Vinduer, 50% forbedring

Isolering, 100% forbedring

Etablering af undertag, 6% forbedring.

Bemærk at Huslejenævnet iht. § 84 i lov om boligforhold har haft rettet henvendelse til Grundejernes Investeringsfond. Dette er en pligt, som Huslejenævnet har, når de har modtaget orientering om, at ejendommen inden for de seneste 3 år har været udtaget til kontrol hos Grundejernes Investeringsfond.

For god ordens skyld havde udlejer forinden konkret redegjort for ejendommens vedligeholdelseskonti.

Afgørelsen kan læses her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)