FRAFLYTNINGSTVIST

10. december 2018

Huslejenævnet i Middelfart kommune har ved en afgørelse af 3. december 2018 tilsidesat lejers egen maleristandsættelse af det lejede og pålagt lejer at male væggene i det lejede mv. Lejer har beboet det lejede siden 15. marts 2017!

“[administrator] har på vegne udlejer [udlejer] ved mail af 19. november 2018 indbragt sag for Huslejenævnet.

Sagen vedrører uenighed om lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning.

Nævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1, nr. 4, 2. pkt., besigtiget det lejede sammen med repræsentanter for parterne den 28. november 2018 inden istandsættelse blev påbegyndt og truffet følgende

AFGØRELSE: 

I medfør af lejelovens § 98 stk. 1, 2. pkt. hæfter lejer hæfter for følgende istandsættelsesarbejder:

1.                 Afvaskning af lofter og én gang maling af disse i stue, soveværelse, værelse 1, værelse 2, køkken og bryggers,

2.                 Én gang maling af vægge i stue, soveværelse, værelse 1, værelse 2, køkken og bryggers,

3.                 Udbedring efter huller efter gardiner/persienner i dør- og vinduesindfatninger, samt efterreparation i form af maling,

4.                 Afrensning af maling på loftspots, fliser og bruseniche i badeværelse,

5.                 Rengøring af ovn,

6.                 2 plastholdere i køleskab.

BAGGRUND/BEGRUNDELSE:

Lejemålet er påbegyndt den 15. marts 2017 og der er afholdt indflytningssyn i forbindelse med indflytningen. Det er aftalt, at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt.

Lejemålet blev opsagt den 10. juli 2018 hvor lejer oplyser, at lejemålet vil være fraflyttet den 15. november 2018.

Den 29. august 2018 er der indkaldt til syn til den 16. november 2018. Begge parter deltog under fraflytningssynet.

Lejer har alene kvitteret for modtagelse af rapporten, da der er der er uenighed om de i flytterapporten fremsatte krav.

Nævnet har lagt til grund at de formelle regler i forbindelse med afholdelse af syn og fremsættelse af krav er overholdt.

Lejer har under sagen gjort gældende, at hun allerede havde malet hele lejemålet med maling, indkøbt hos jem og fix.

Der er fremlagt kvittering for indkøbene.

Efter lejelovens § 98 stk. 1 skal lejer alene aflevere det lejede i samme stand som ved overlevering med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde. Denne bestemmelse kan ikke fraviges til skade for lejer.

På baggrund af besigtigelsen måtte Huslejenævnet imidlertid konstatere, at de af lejer udførte malerarbejder ikke har en tilstrækkelig god kvalitet, og synes påsmurt for tyndt. Det ses særligt ved helligdage, ved beskæringer og ved malerstop på fladerne. Under de omstændigheder hæfter lejer for udlejers udgifter til udbedring af disse arbejder.

KLAGEVEJLEDNING:

Huslejenævnets afgørelse kan af hver af sagens parter indbringelse for Boligretten, Domhuset, Albanigade 28, 5000 Odense C. Indbringelse for Boligretten sker ved udtagelse af stævning og kan ikke ske ved henvendelse til nævnet.”

Nævnets afgørelse i sag 2018-017859-26, Violinen, 5500 Middelfart.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)