ISTANDSÆTTELSESKRAV TILSIDESAT

16. oktober 2018

Retten i Odense har ved en dom af 2. oktober 2018 tilsidesat udlejers krav om istandsættelse, idet boligrettens flertal finder, at lejer ikke var indkaldt rettidigt til fraflytningssyn.

Afgørelsen er truffet ud fra en meget rigid fortolkning af lejelovens § 98, stk. 3, og viser igen, at regelændringen pr. 1.7.2015 har spændt “snubletråde” ud for udlejer. Derfor vær ekstra opmærksom på, hvordan og hvorledes der indkaldes til fraflytningssyn.

Du kan læse dommen her.

Udlejer har meddelt, at dommen vil blive anket til landsretten.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
23.11.2022 LEJFORHØJELSE, SMÅHUS
23.11.2022 VEJLEDNING OM "HUSLEJELOFT"
23.11.2022 OPDATERET TYPEFORMULAR

Vis alle (294)