NETTOPRISINDEKS OKTOBER

13. november 2023

Danmark statistik har offentliggjort nettoprisindekset for oktober 2023, og det blev 118,3. Det betyder, at den årlige ændring i nettoprisindekset (oktober-til-oktober) er 0,5%.

Hvis du i lejeaftalen har indgået en aftale om nettoprisindeks med udgangspunkt i indeks for oktober, kan du pr .1.1.2024 regulere lejen med de 0,5%.

“Huslejeloftet”, der blev indført sidste år, er en maksimeringsregel. Dvs. der kan ikke opkræves 4%, men alene opkræves, hvad der svarer til reguleringen i udviklingen i nettoprisindekset.

På medlemsområdet kan du downloade en skabelon til reguleringen af lejen.

BEMÆRK – regeringen har i sidste uge fremsat lovforslag, der skulle rette op på den fejl, der opstod i forbindelse med sammenskrivningen af boliglejelovene. Fejlen berørte omkostningsbestemte lejemål, herunder gennemgribende moderniserede lejemål med aftale om NPI-regulering, som er indgået siden 1. juli 2022. Læs nærmere under punktet “Nettoprisindeksering” på medlemsområdet.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.02.2024 GENERALFORSAMLING 2024
20.02.2024 PÅSKELUKKET
20.02.2024 KRAV TIL FRAFLYTNINGSRAPPORTEN

Vis alle (351)