NETTOPRISINDEKS OKTOBER

13. november 2023

Danmark statistik har offentliggjort nettoprisindekset for oktober 2023, og det blev 118,3. Det betyder, at den årlige ændring i nettoprisindekset (oktober-til-oktober) er 0,5%.

Hvis du i lejeaftalen har indgået en aftale om nettoprisindeks med udgangspunkt i indeks for oktober, kan du pr .1.1.2024 regulere lejen med de 0,5%.

“Huslejeloftet”, der blev indført sidste år, er en maksimeringsregel. Dvs. der kan ikke opkræves 4%, men alene opkræves, hvad der svarer til reguleringen i udviklingen i nettoprisindekset.

På medlemsområdet kan du downloade en skabelon til reguleringen af lejen.

BEMÆRK – regeringen har i sidste uge fremsat lovforslag, der skulle rette op på den fejl, der opstod i forbindelse med sammenskrivningen af boliglejelovene. Fejlen berørte omkostningsbestemte lejemål, herunder gennemgribende moderniserede lejemål med aftale om NPI-regulering, som er indgået siden 1. juli 2022. Læs nærmere under punktet “Nettoprisindeksering” på medlemsområdet.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.06.2024 GENERATIONSSKIFTE
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN

Vis alle (363)