NY POSTAFTALE

4. maj 2016

Den netop indgåede postaftale vil med de længere leveringstider give endnu mere administrativt bøvl i udlejningen af private lejeboliger. Derfor bør politikerne sørge for, at udlejerne fremover kan kommunikere digitalt med lejerne på lige fod med det offentlige. 

Når postaftalen bliver til virkelighed, kan det tage næsten en uge, inden et standardbrev er fremme hos modtager. Hvis en udlejer skal sende en lejer en rykker for manglende betaling, kræver retspraksis i dag, at brevet både sendes med A-post og som anbefalet brev. Udlejer må ikke sende rykkeren elektronisk. Derfor vil det nu tage endnu længere tid at få en rykker frem til lejer.

”Ifølge boliglejeloven er det ulovligt at sende en rykker til lejer om manglende betaling elektronisk. Faktisk skal vi i dag sende rykkeren både som A-brev og som anbefalet brev – også selv om både lejer og udlejer helst vil have, at kommunikationen foregår digitalt”, fortæller Pernille Lind Husen, der er juridisk konsulent i Ejendomsforeningen Danmark.

Gennem de senere år er udlejer blevet mødt med stadig flere administrative krav. Senest i 2015 hvor en række ændringer af boliglejeloven trådte i kraft. Alene disse ændringer medfører, at udlejerne hvert år sender yderligere 80.000 breve til lejerne.

”Boligudlejning er administrativt meget tungt. De seneste ændringer af boliglejeloven betyder blandt andet, at udlejer skal sende flere breve inden for bestemte frister til lejer i forbindelse med flyttesyn. Med den nye postaftale bliver det svært at få brevene rettidigt frem til lejer. Udlejer kan eksempelvis ved flyttesyn risikere store økonomiske tab, fordi krav på istandsættelse ikke kommer frem til tiden”, fortæller Pernille Lind Husen.

I nogle tilfælde kan lejer og udlejer aftale, at kommunikationen skal foregå digitalt men ikke altid. Ejendomsforeningen Danmark vil nu kontakte boligminister Inger Støjberg for at få lavet reglerne i boliglejeloven om.

”De nuværende regler gør det svært for udlejer at udføre et ordentligt stykke arbejde. Vi ønsker derfor, at ministeren hurtigt får ændret reglerne, så udlejere og lejere altid kan kommunikere digitalt på lige fod med eksempelvis det offentlige”, siger Pernille Lind Husen og fortsætter.

”Udlejere bør i alle tilfælde kunne kommunikere digitalt med sine lejere, når postaftalen træder i kraft. Ellers vil både lejere og udlejere opleve alt for lange svartider og endnu mere og unødvendigt administrativt bøvl”, fortæller hun.

Fakta
Der er indgået en ny postaftale, der fjerner A-post, som vi kender det i dag med dag-til-dag-levering. Det nuværende B-post bliver standard, og der kan fremover gå op til fem dage, før et brev er leveret. Desuden kan man undlade at levere post om lørdagen. Postaftalen forventes at træde i kraft i 2017.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)