ISTANDSÆTTELSE, FRAFLYTNING

22. august 2022

Huslejenævnet i Odense har behandlet en sag om uenighed om istandsættelse ved fraflytning. Det var gjort gældende, at indkaldelsen til fraflytningssynet ikke var sket rettidigt, og at udlejers krav om istandsættelse først er rejst mere end 14 dage efter fraflytningen.

Lejers repræsentant havde gjort gældende, at lejerne var fraflyttet den 23. oktober 2021, men at kravene først blev rejst den 11. november 2021 ifm. fraflytningssynet.

Udlejer gjorde hertil gældende, at nøglerne til boligen først blev endeligt overdraget til udlejer den 11. november 2021, og at fristen først skulle regnes fra denne dato. Udlejer havde desuden indsendt billeddokumentaton for istandsættelseskravene.

Nævnet fandt, at istandsættelseskravene var fremsat rettidigt og vedtog, at lejerne skulle hæfter for udgifterne til istandsættelse iht. flytteopgørelsen.

Afgørelsen var ikke enstemig, da et medlem gjorde gældende, at en del af kravene skulle tilsidesættes, da udlejer ikke havde rejst kravene på tilstrækkelig klar og entydig måde. Medlemmet villle alene godkede de krav, der var anført i rapporten som “Arbejder ud over normal istandsættelse, der skal betales af lejer”.

Du kan læse afgørelsen her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)