OPKRÆVNING AF VAND

22. august 2022

Huslejenævnet i Odense har behandlet en sag om, hvorvidt udlejer var berettiget til at opkræve aconto vand hos lejer, herunder afregning af vand for 2017 og 2018.

Af kontrakten fremgik det, at vand var indeholdt i lejen, og der ikke var individuelle målere på vandforbruget.

Udlejer henviste til, at ejerforeningen havde truffet beslutning om, at der skulle ske individuel fordeling af ejendommens vandforbrug, og herefter påbegyndt opkrævningen hos lejer. Udlejer havde endvidere ikke kompenseret lejer for, at der nu blev betalt særskilt for vand.

Nævnet slår i sin afgørelse fast, at udlejer ikke har været berettiget til at opkræve aconto vand og pålagde udlejer at tilbagebetale  de afholdte beløb i lejeperioden.

Udlejer blev samtidig pålagt at betale et tillægsgebyr på 6.102,00 kr., da lejer fik fuldt medhold i sagen.

Afgørelsen kan læses her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
10.05.2023 BINDENDE FRAFLYTNINGSAFTALE
18.04.2023 LEJENS STØRRELSE, SMÅHUS
18.04.2023 AFSTÅELSE BOLIGLEJEMÅL/INDFLYTNINGSSYN

Vis alle (316)