GENERALFORSAMLINGEN

24. marts 2022

Foreningen holdt den 23. marts 2022 den årlige generalforsamling, hvor 139 medlemmer havde fundet vej til Nature Energy Park.

Dirigent på generalforsamlingen var Jesper Hauschildt, der førte forsamlingen sikkert gennem dagsordenen.

Formand Peter Christiansen aflagde bestyrelsens beretning, der blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Foreningens regnskab for 2021 blev godkendt, ligesom den forventede kontingentstruktur for 2023. Budget 2022 blev gennemgået. Alle disse tre finder du på medlemsområdet under “Generalforsamling 2022″.

Søren Bech Sørensen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. I stedet blev Niels Fylling valgt som nyt bestyrelsesmedlem

På dagsordenen var der desuden stillet forslag til nye vedtægter for foreningen samt etiske regler for medlemmerne.

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget:

Nye vedtægter.

Etiske regler.

Efter generalforsamlingen var der sædvanen tro et par aktuelle oplæg.

Afdelingsdirektør Finansiel Afdækning, Jørn Stelmach, Jyske Bank, om “Jagten på afkast”.

Vidensadvokat, ph.d., Jakob Juul-Sandberg, Focus Advokater, om “Den politiske proces om den nye lejelov.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)